Kirjanpito


Kirjanpitoasiat hoitaa Satu Suoranta, yo-merkonomi 1989, kauppatieteiden maisteri 1997. Satu on ollut tilitoimiston toiminnassa mukana alusta asti, ensin osa-aikaisena koulun ja opiskelun sivussa, sekä kokopäivätoimisesti vuodesta 1994.


Yrityksesi liikeidea Sinun pitää keksiä, mutta toimimme mielellään apunasi kaikissa yrityksen perustamiseen liittyvissä muodollisuuksissa. Mietitään samalla yhdessä tarkoituksenmukainen työnjako Sinun ja tilintoimiston välille.


Lakisääteisen kirjanpidon ja viranomaisille tehtävien raporttien lisäksi toimimme neuvonantajana ja luotettavana keskustelukumppaninasi. Mielestämme tilintoimiston pitää tositteiden kirjaamisen lisäksi katsoa asioiden perään, kysyä ja neuvoa tarvittaessa. Koska olemme itse pieni perheyritys, pääsemme "samalle aallonpituudelle" kanssasi.


Yrityksesi taloushallinto ja kirjanpito hoidetaan niin, että suhteet viranomaisiin päin ovat kaikissa olosuhteissa moitteettomat. Kanssasi suunnittelemme lyhyellä ja vähän pidemmälläkin tähtäimellä ratkaisut, jotka ovat verotuksenkin kannalta järkevät.


(c) Tili-Ilmarinen Oy 2018
web development by bryant smith